Vi starter vaksinering i uke 43. Ta kontakt med legesenteret pr. telefon/sms for timebestilling.

 

Risikogrupper som anbefales årets influensavaksine;

* Personer som er 65 år eller eldre

* Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

* Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer,spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

* Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum og pulmonal hypertensjon

* Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens

* Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og 2)

* Voksne og barn med kronisk nyresvikt

* Voksne og barn med kronisk leversvikt

* Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade

* Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40

GRAVIDE

* Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon